Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

Dr. Juan Luís Carratalá

Consultor estrategia i formador
Mentoring professional
Enginyer industrial UPC
Doctor procés de Direcció Estratègica