Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

Luca Vidaller

Tourism & Hospitality, Education/ResearchCETT_UB
Graduat en Tursime Esp. Direcció Hotelera