Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

Ajornats tots els procediments i tràmits

Ajornats tots els procediments i tràmits

Escola d’Hostaleria

El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

 • Sol·licitud de títols i certificats
 • Proves d’accés als diversos ensenyaments
 • Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats
 • Proves d’avaluació de competències de sisè de primària
 • Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris
 • Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats
 • Concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació
 • Incorporació a la borsa de treball de personal docent
 • Provisió i selecció del personal docent
 • Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics
 • Concurs de selecció de directors de centres públics
 • Provisió i selecció del personal d’administració i serveis del Departament
 • Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius
 • Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius
 • Concessió i extinció de concerts educatius
 • Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes
 • Accés a la informació pública
 • Accés a la informació estadística