Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

FP Ocupacional

CERTIFICATS PROFESSIONALS

EEls certificats professionals són una oferta formativa disponible al llarg de l'any que permeten obtenir els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat professional d’acord amb les exigències del mercat de treball actual. Són una titulació oficial que inclou un període de formació a l’empresa que permet conèixer nou talent i per tant, contractar persones qualificades.

CERTIFICATS PROFESSIONALS AUTORITZATS


HOTR0108 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA 290h. 

 HOTR0208 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR 250h. 


HOTR0408 CUINA 810h.

HOTR0608 SERVEIS DE RESTAURANT 580h.


HOTR0110 DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ EN CUINA 1110h.

HOTR0309 Direcció en restauració 830h.


 

PROPERES CONVOCATÒRIES

INICI SETEMBRE DE 2024

CURSOS SUBVENCIONATS 

Contacta amb la secretaria del centre


 

NIVELL 1.  HOTR0108_1  | OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (290h)

Els CP de nivell 1 permeten el domini de tècniques molt concretes i repetitives sota la dependència continuada.
Per poder-hi accedir no és necessari cap requeriment acadèmic ni professional.

NIVELL 1  HOTR0208 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR 

Els CP de nivell 1 permeten el domini de tècniques molt concretes i repetitives sota la dependència continuada.
Per poder-hi accedir no és necessari cap requeriment acadèmic ni professional.

NIVELL 2  HOTR0408 - CUINA

Els CP de nivell 2 permeten accedir a professions que requereixen de l'execució autònoma. Per poder-hi accedir cal que acreditis un dels següents requeriments:

  • Graduat en educació secundària.
  • Certificat professional de nivell 2.
  • Certificat professional de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual vols accedir.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d'accés corresponents regulades per les administracions educatives.
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

A més, cal tenir en compte el següent:

  • Si no es pots acreditar documentalment el compliment d'aquests requisits, has de superar unes proves d'avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.
  • Si vols accedir a un certificat professional que inclogui algun mòdul en una llengua estrangera també has de demostrar tenir la competència en aquesta llengua.

Actualment, aquestes proves es duen a terme en els centres on es cursen els CP, durant el procés de selecció de l'alumnat.