Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

FP Ocupacional

Els certificats de professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral. S'ordenen en 26 famílies professionals i tres nivells de qualificació.

Cada certificat acredita el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu, sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional.

En sentit, cada certificat es correspon amb un perfil professional estructurat en unitats de competència. El certificat inclou la formació associada a aquest perfil, de manera que les unitats de competència s'associen a mòduls formatius, contemplant-se també un Mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball.