Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

Beca Carnet Jove 2024 – Cuina

Beca Carnet Jove 2024 – Cuina

Mitjançant aquesta beca, la persona beneficiària fa una estada en pràctiques als restaurants
Alkimia i Disfrutar de Barcelona per adquirir els coneixements que l’ajudaran, en el futur, a
accedir a aquest àmbit professional. Les tasques que ha de dur a terme es detallen als plans
de formació, que es poden trobar al web carnetjove.cat/beques.