Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

Màsters

Màster Universitari

GESTIÓ I DIRECCIÓ INTEGRAL EN RESTAURACIÓ

Títol propi

Títol propi

Universitat de Vic

Modalitat

Semipresencial

60

ECTS

Inici

Octubre 2024

Formem professionals altament qualificats amb les competències necessàries per liderar i gestionar de manera eficient establiments de restauració. Això inclou el desenvolupament d'habilitats en planificació estratègica, gestió operativa, control financer, màrqueting, gestió de recursos humans i innovació gastronòmica, tot amb un enfocament en la sostenibilitat i l'excel·lència en el servei al client.

Competències profesionals
  • C1. Analitzar l'entorn empresarial de manera exhaustiva i estratègica per identificar oportunitats i reptes, així com per prendre decisions encaminades a la millora del rendiment i la competitivitat de l'empresa.
  • C2. Col·laborar de manera efectiva amb altres persones per aconseguir metes i objectius compartits.
  • C3. Dirigir i inspirar un equip cap a la consecució d'objectius amb una visió innovadora.
  • C4. Aplicar de manera eficient i efectiva les eines i les tecnologies digitals per recopilar, organitzar, analitzar i gestionar la informació rellevant per a la presa de decisions estratègiques.
  • C5. Reconèixer els canvis i les demandes variables del context empresarial i ajustar l'enfocament de lideratge en conseqüència.
  • C6. Formular estratègies i polítiques específiques que permetin a l'empresa aconseguir els seus objectius a llarg termini basats en l'anàlisi detallat del seu entorn i del seu propi posicionament.
  • C7. Gestionar de manera eficient i eficaç els recursos econòmics disponibles per aconseguir els objectius empresarials en el sector de la restauració.
  • C8. Identificar, avaluar i capitalitzar les oportunitats de negoci que apareixen en un entorn canviant i dinàmic.
Per què estudiar el màster de gestió i direcció integral en restauració?

Estudiar el Màster en Gestió i Direcció Integral en Restauració permet adquirir les habilitats i coneixements necessaris per liderar amb èxit establiments gastronòmics, optimitzar operacions, i fomentar la innovació i sostenibilitat en el sector. A més, ofereix oportunitats de networking amb professionals de la indústria i millora les perspectives de carrera en un mercat competitiu.

Requisits d'accés

Titulació Universitària, Grau Superior de Formació Professional o cinc anys d'experiència professional en el sector. Per als alumnes que no aportin cap titulació superior, caldrà passar una entrevista aportant el currículum personal i , en qualsevol cas un informe de vida laboral.

Pla d'estudis

A1: DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL I EXPERIENCIAL AL SECTOR DE RESTAURACIÓ
A2: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN LA GESTIÓ EMPRESARIAL A LA RESTAURACIÓ
A3: GESTIÓ INTEGRAL DE RECURSOS HUMANS
A4: GESTIÓ COMERCIAL I DE MÀRQUETING
A5:GESTIÓ ESTRATÈGICA
A6: GESTIÓ FINANCERA EN RESTAURACIÓ
A7: DISSENY AMBIENTAL EN LA INDÚSTRIA GASTRONÒMICA
A8: GESTIÓ OPERATIVA EN LA INDÚSTRIA DE LA RESTAURACIÓ
A9:ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ EN COL·LECTIVITATS
A10:PROJECTE DE FINAL DE MÀSTER

Títulació

Els màsters propis de la Universitat s'orienten a crear els professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més innovadors, els màsters i postgraus universitaris són una eina fonamental per actualitzar coneixements o per créixer laboralment. Una inversió en la teva carrera professional amb la garantia de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Els màsters i diplomatures de postgrau són títols propis: permeten obtenir un títol atorgat per la Universitat d'acord amb la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent. El seu reconeixement depèn de les institucions o les empreses a les quals l'estudiant titulat sol·liciti la seva consideració. Per garantir-ne la qualitat, la Universitat de Vic aplica als plans d'estudi processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els estudis oficials. Cal tenir en compte, tanmateix, que els màsters propis no donen accés al doctorat.

Finança els teus estudis amb: