Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

Alejandro Sevy

Consultor empresarial i formador freelancer
Doctor en Ciències Empresarials