Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

Gemma Llort

Recursos Humans de Compass Group España
Llicenciada en Ciències Econòmiques UAB