Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

Jordi Gargallo

Grau en Administració i direcció d’empreses UPF
Tècnic en Empreses i Activitats turístiques Universitat de Girona