Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

Sergio Genaro

Tourism & Hospitality, Education/Research
Nutrició humana i dietètica
Màster en gestió de restauració comercial i per a col·lectivitats CETT, Barcelona