Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 236 - 08012 Barcelona

93 218 82 69 - hostaleria@vedruna.cat

Treball de síntesi, treballem un repte

Treball de síntesi, treballem un repte

Enguany ens hem proposat millorar la metodologia del treball de sintesi de grau mitjà, per això en proposat un repte al nostre alumnat.

El treball per reptes és una manera d’enfocar les tasques formatives i professionals que posa l’èmfasi en superar obstacles i afrontar objectius amb determinació i creativitat. Aquest enfocament implica abordar les tasques amb un esperit d’innovació i resolució de problemes, veient els reptes com oportunitats per créixer i aprendre.

Aquest tipus de treball fomenta la capacitat d’adaptació davant de situacions noves, s’encoratja la col·laboració i es valora la capacitat de trobar solucions noves i efectives davant els reptes plantejats.