Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

Vedruna: Mirades de servei

Vedruna: Mirades de servei

Objectiu educatiu institucional 2023-2024

La solidaritat implica un comportament d’una persona cap a una altra per ajudar-la, protegir-la o donar-li suport. És un valor humà que canvia el món i el fa un lloc millor per viure. Una persona solidaria comparteix els aspectes materials i emocionals amb altres persones que ho necessiten, donant el millor de si mateixes i col·laborant per aconseguir el bé comú.

El Projecte Educatiu Institucional ens parla d’una escola plural, oberta i compromesa amb l’entorn, que col·labora en diferents projectes i activitats amb grups i institucions diverses. Una escola que “contribueix a la construcció d’una humanitat més fraterna, més justa i més solidària. Per tant, una escola que mira a l’entorn per posar-se al servei del món: el més proper i el més llunyà. Una escola que amb la seva mirada busca ajudar als qui més ho necessiten des de la solidaritat i el servei; que es comprometen amb allò que serveix a la comunitat i ens serveix a nosaltres mateixos.