Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

FP Dual

 DUAL: aprendre treballant, treballar aprenent

 La formació professional en alternança fa referència a la modalitat d'ensenyament professional que combina els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'empresa i al centre de formació. La formació dual  combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps de formació de l'alumnat en l'entitat i  comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que ha assolit en la seva activitat formativa, en condició d'aprenent.

El desenvolupament de la formació professional en alternança dual requereix la col·laboració entre l’escola i les entitats, que s'ha d'articular mitjançant el conveni de col·laboració entre el centre i l'entitat, i els acords formatius individuals de cada alumne o alumna.

Membre de ...

Empreses col·laboradores