Un model d’escola per a un model de ciutat

Gran de Gràcia, 240 - 08012 Barcelona

607113525 - secretaria@vedrunaproesh.cat

Formació contínua

Formació contínua

Evolució de la cuina, Una mirada a la tecnologia, els gustos i les modes. 

DES DE L’ANTIGA ROMA A LA NOUVELLE CUISINE

Professor:  Josep Maria Blasi